top of page

✨Årsfest✨

Updated: Nov 1, 2021

Velkommen til FEST i Samhald laurdag 6.nov🌟


Me opner dørene kl 19 og velkomstdrinkane står klare🎊


Tapas blir servert kl 19.30. Koret spanderer drikke til maten (vin/øl/brus).

Ta med det du vil drikke utover kvelden.


Ellers på programmet har me quiz med Ellen, kaker/ kaffi og allsong (ta med allsongheftet, dei som har det).


Up-and-coming trubadur Tobias Stenersen speler opp til dans kl 22.


Er det nokon som vil underhalde, sei nokre ord e.l er det veldig kjekt! Ta kontakt med festkomiteèn om du lurer på noko!


Obs! Til dei som ikkje har meldt seg på- det blir frist til onsdag. Me ber om at dei som ikkje kjem også gir beskjed om det.


Me gler oss til fest!🤩

Kari Hilde, Brita, Lene Mari og May Linn

 

Laurdag 6. nov. blir det årsfest for alle dei flotte songarane i Songlaget Stordabuen! Festen blir i Samhald på Rommetveit kl 19.00.

Det blir servert mat, quiz og god dansemusikk💃🕺


Ein god del har alt meldt seg på, men det er framleis høve til å gjera det. Songarar som har permisjon er sjølvsagt også velkomne!


Ta kontakt med oss i festkomiteen direkte (Kari Hilde, MayLinn eller Brita), så skal me få deg på lista. Pga. matbestilling, er det fint om påmelding skjer snarast.


Me vil koma attende med litt meir praktisk informasjon og om programmet i neste veke.


Helsing festkomiteen


(Merk: Dette innlegget vil bli oppdatert med informasjon frå komiteen.)


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page