Årsmøtet utsett til torsdag 18. februar

Med ny frist for innmelding av saker: Torsdag 4. februar


Ikkje alle hadde høve til å delta på Zoom-treffet, difor info om årsmøtet også her.


Styret har ei tid vore innstilt på at årsmøtet enten må avviklast på Zoom, eller utsetjast til restiksjonane gjev oss høve til å samlast på Leirvik skule. Men etter å ha sett nærare på restriksjonane, og vore i kontakt med Korforbundet Hordaland for høyra kva dei rår oss til, har me kome fram til at årsmøtet kan haldast i Konsertsalen på Stord vidaregåande skule. Der er det både fastmonterte seter (inntil 200 personar kan samlast) OG god nok plass til at me kan halda avstanden som krevst.


Då det skal vera anna arrangement i konsertsalen onsd. 17. febr, lyt me utsetja årsmøtet til torsdag 18. febr. Klokkeslett vert å koma attende til.


VEL MØTT til kvar og ein!🙂

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Ang. morgondagens årsmøte/medlemsmøte

Konsertsalen Stord vgs kl 19.30 Viktig info: • Sakspapirer vert lagt i Dropbox i løpet av kvelden. https://www.dropbox.com/sh/cmepq8by7s1wf4q/AACVjnuYoTY8ZW8GHgMYzcjka?dl=0 • Verken skulen eller smitt

Årsmøte torsdag 18. februar kl 19.30

Då er me klare for ei ny veke med Stordabuen, ei veke der me faktisk kan gle oss til ENDELEG å få treffast fysisk! 😊 TORSDAG 18. FEBRUAR kl 19.30 er det nemleg ÅRSMØTE – ein fin anledning til både å

© Copyright 2013. Songlaget Stordabuen. All rights reserved.