top of page

Øvingar i dei to stille vekene 😊

Alle songar er aktuelle, men solistane som syng songar der koret ikkje er med får tidlegast sleppa til onsdag 12. Bandet blir med på alle øvingane.


Måndag 10. oktober: Stord vidaregåande skule kl. 19.00 - 21.30.


Onsdag 12. oktober: Leirvik skule kl. 19.00 - 21.30.


Måndag 17. oktober: Stord kulturhus kl. 17.00 - 22.00.


Onsdag 19. oktober: Leirvik skule kl. 19.30 - 21.30


Torsdag 20. oktober: Stord kulturhus kl. 17.00 - 22.00.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page