top of page

Øvingshelg i Rosendal 18. - 19. September 2021

Etter enda eit år med korona og ein spesiell vår med digitale og fysiske øvingar, har styret i samråd med dirigenten bestemt at me satsar på fire framsyningar med 90-talsmusikk i oktober. For å nå målet om å servera publikum ei verkeleg gladstund i haustmørket, krevst det iherdig innsats og øving frå oss alle.

Som før reiser me også i år til Rosendal helga 18. – 19. september. Me legg opp til ei intens, inspirerande og sosial øvingshelg i Rosendal!


Me får også i år med oss Synnøve Tollaas som songpedagog. Det blir kjekt med litt ny input!


Rammene rundt øvingane i Rosendal vil bli i samsvar med gjeldande råd, retningsliner og restriksjonar. Me kjem nærmare tilbake til det når det når øvingshelga nærmar seg.


Om du ikkje har mulighet til å delta heile helga, er det flott om du vurderer om du kan vera med éin av dagane.


Praktisk informasjon


Avreise med hurtigbåt frå Leirvik laurdag 18. september kl. 08:40

Ankomst Leirvik søndag 19. september kl. 18:25


Å betala til Rosendal Fjordhotell ved avreise:

Enkeltrom: 2075,-

Dobbeltrom: 1795,- pr. person

Trippelrom: 1875,- pr. person


Hotellet serverer:

  • Kaffi og rundstykker litt etter ankomst Samfunnshuset på laurdagen

  • 2-rettars lunsj med kaffi laurdag og søndag

  • 3-rettars middag med kaffi laurdag

  • Frukost søndag

Koret betalar for båt og buss!


Påmelding

Påmelding til Sissel Johnsen, tlf. 404 77033 – send gjerne melding på Messenger eller SMS.

Gje melding om kven de evt. deler rom med, samt allergiar og anna informasjon hotellet treng.


FRIST FOR PÅMELDING: ONSDAG 1. SEPTEMBER65 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page