top of page

Aktivitetsplan fram mot jul 🧑🏻‍🎄

Laurdag 6. november - Korfest i Samhald


Torsdag 18. november - Jubileumsfest Stord Hotell

Søndag 5. desember - Julekonsert i Stord kyrkje


Laurdag 11. desember - Jubileumsfest Leirvik AS, Stord konferansesenter

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page