top of page

Ang. morgondagens årsmøte/medlemsmøte

Updated: Jun 16, 2021

Konsertsalen Stord vgs kl 19.30


Viktig info:

• Sakspapirer vert lagt i Dropbox i løpet av kvelden.

https://www.dropbox.com/sh/cmepq8by7s1wf4q/AACVjnuYoTY8ZW8GHgMYzcjka?dl=0


• Verken skulen eller smittevernrestriksjonar tillet matservering i konsertsalen, så et deg god og mett før du går heimifrå.


• Hugs smittevernreglane, som de alt er godt kjende med.

Minner spesielt om:

- Spriting av hender både når du kjem og når du går.

- Hald god avstand!

- Fyll opp radene frå midten og utover, og la det vera 2 tomme seter mellom deg og

sidemann/-kvinne.


• Rett etter årsmøtet blir det eit meir uformelt medlems-/informasjonsmøte, med høve til å ta ordet for den som måtte ynskja.


Me håpar på god deltaking, og ynskjer kvar og ein VEL MØTT!

Ser fram til å sjå dykk adle i hop! 😀


Helsing styret

59 views0 comments

Recent Posts

See All

ÅRSMØTE ONSDAG 16. FEBRUAR 2022 Stad: Leirvik skule Tid: 19:30 Vanlege årsmøtesaker, ref. koret sine vedtekter. Saker til årsmøtet må sendast styret seinast 2 veker før årsmøtet. E-post: stordabuen@ho

bottom of page