Ang. morgondagens årsmøte/medlemsmøte

Konsertsalen Stord vgs kl 19.30


Viktig info:

• Sakspapirer vert lagt i Dropbox i løpet av kvelden.

https://www.dropbox.com/sh/cmepq8by7s1wf4q/AACVjnuYoTY8ZW8GHgMYzcjka?dl=0


• Verken skulen eller smittevernrestriksjonar tillet matservering i konsertsalen, så et deg god og mett før du går heimifrå.


• Hugs smittevernreglane, som de alt er godt kjende med.

Minner spesielt om:

- Spriting av hender både når du kjem og når du går.

- Hald god avstand!

- Fyll opp radene frå midten og utover, og la det vera 2 tomme seter mellom deg og

sidemann/-kvinne.


• Rett etter årsmøtet blir det eit meir uformelt medlems-/informasjonsmøte, med høve til å ta ordet for den som måtte ynskja.


Me håpar på god deltaking, og ynskjer kvar og ein VEL MØTT!

Ser fram til å sjå dykk adle i hop! 😀


Helsing styret

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Årsmøte torsdag 18. februar kl 19.30

Då er me klare for ei ny veke med Stordabuen, ei veke der me faktisk kan gle oss til ENDELEG å få treffast fysisk! 😊 TORSDAG 18. FEBRUAR kl 19.30 er det nemleg ÅRSMØTE – ein fin anledning til både å

Årsmøtet utsett til torsdag 18. februar

Med ny frist for innmelding av saker: Torsdag 4. februar Ikkje alle hadde høve til å delta på Zoom-treffet, difor info om årsmøtet også her. Styret har ei tid vore innstilt på at årsmøtet enten må avv

© Copyright 2013. Songlaget Stordabuen. All rights reserved.