top of page

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

ChoirMate er ein tjeneste (App på telefon eller bruk i nettlesar) som "lar koret samle repertoaret, settlister, lydfiler, noter, kommunikasjon, aktivitetskalender og sist men ikke minst kjærkomne egenøvingsfunksjoner på ett sted. Bruk den som dirigent, styremedlem eller korist, og få en enklere korhverdag."

Me har no starta ein 2 månadars prøveperiode av fullversjonen. Det betyr at øvingsmateriell for Prosjekt 2023 er å finna i appen, og at de allereie no kan ta denne i bruk.

Mot slutten av prøveperioden vil de bli bedne om å delta i ei spørjeundersøkjing/evaluering av ChoirMate.


KORLEIS DU FÅR TILGONG;

Bli med i Songlaget Stordabuen i ChoirMate ved å besøke denne lenken fra telefonen din eller nettbrettet ditt: https://link.choirmate.com/xULbzXdt4enxUist6

Dette vil installere ChoirMate-appen om nødvendig. Dersom du allerede har en bruker i ChoirMate kan du oppgi koden 7484-6941-9406 for å få tilgang.


INTRODUKSJONSVIDEO:

De vil også finna andre nyttige videoar på YouTube som kan vera til hjelp 😊


TRENG DU HJELP?

- Spør ein ven 💛

- Me legg opp til å vera tilgjengeleg for spørsmål og assistanse i løpet av onsdagskveldane

- Ta kontakt med ein av oss som «har noko med det», t.d. Marita (tlf. 45426714)


👉🏼 Ta verktøyet i bruk alt no!

Lukke til 🤩

83 views0 comments

Recent Posts

See All

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

Framskunda oppstart

Første øvingskveld på Prosjekt 2023 blir onsdag 18. januar, ikkje onsdagen etter, som tidlegare meldt. Det var den musikalske styresmakta som fekk dårleg samvit då han såg at både Leirvik Mannskor og

Comments


bottom of page