Dette syng me i kyrkja sundag 4. desember


• Navnet Jesus blekner aldri (Karmøy edition, note kjem)

• Himmel på jord (note kjem)

• Circle of Life

• O' helga natt


Me har tre øvingar før kyrkja og byrjar no på onsdag, 16. desember. Det skal gode grunnar til for ikkje å stilla. Her er me alle for ein, anten me er i Kulturhuset, på Arena eller i kyrkja.


Applaus til dei friviljuge

Følgjande har meldt seg friviljug til enkle solistoppgåver:

• Navnet Jesus: Brita og Line

• Himmel på jord: Tom, Endre Bjørn, Olav og Roy


Notar kjem seint

Rekn med å finna notar i dropboxen seint tysdag. Er som vanleg på etterskot på denne tida av året, med eksamenar og greier. Beklagar det. Difor har heller ikkje repertoarutvalet blitt kopla inn. Beklagar det, òg.


Kan nokon kopiera opp nokre ekstra eksemplar av O' helga natt til dei nye? Signèr i så fall under dette innlegget.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

KJÆRE STORDABUEN😊 Litt vemodig at dette er siste onsdagsøving for året 2022, men heldigvis så har me ein konsert igjen i Stord kyrkje søndag 4 desember kl. 20.00.😍 FORELØPIG PLAN FRAM MOT KONSERT. •

Songane me skal syngja i kyrkja er no å finna i Dropbox, i ei heilt eiga mappe under Prosjekt 2022 med tittelen "Julesongar". Alle må ta med skrivesaker til øvinga i morgon, då det vil bli behov for m

Etter å ha levert fire fantastiske konsertar👏👏 så skal det bli godt å gire ned, og syngja jula inn i den tradisjonelle julekonserten i Stord Kyrkje 4 desember. Enkel måte å koma i god julestemning.