top of page

Dette syng me i kyrkja sundag 4. desember


• Navnet Jesus blekner aldri (Karmøy edition, note kjem)

• Himmel på jord (note kjem)

• Circle of Life

• O' helga natt


Me har tre øvingar før kyrkja og byrjar no på onsdag, 16. desember. Det skal gode grunnar til for ikkje å stilla. Her er me alle for ein, anten me er i Kulturhuset, på Arena eller i kyrkja.


Applaus til dei friviljuge

Følgjande har meldt seg friviljug til enkle solistoppgåver:

• Navnet Jesus: Brita og Line

• Himmel på jord: Tom, Endre Bjørn, Olav og Roy


Notar kjem seint

Rekn med å finna notar i dropboxen seint tysdag. Er som vanleg på etterskot på denne tida av året, med eksamenar og greier. Beklagar det. Difor har heller ikkje repertoarutvalet blitt kopla inn. Beklagar det, òg.


Kan nokon kopiera opp nokre ekstra eksemplar av O' helga natt til dei nye? Signèr i så fall under dette innlegget.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page