Recent Posts

See All

Øvingar dei komande vekene

Forhandlingane med bestyrelsen i Kardemomme By er ferdige. Resultatet er at me øver på Stord vidaregåande skule slik dei komande vekene: Onsdag 7. oktober kl. 19.30. Tysdag 13. oktober kl. 19.30.

Hausten 2020 - Viktige datoar!

Håpar de alle har fine sommardagar, og er klare til ny innsats med koret om berre nokre veker😀 Prosjektet🎶 Med koronaen som har prega kvardagen vår i så altfor lang tid no, har det vore vanskeleg fo

© Copyright 2013. Songlaget Stordabuen. All rights reserved.