top of page

Få øvingar å gjera det på 👹👹👹

Som de veit, skal me syngja på jubileumsfestar 18. november og 11. desember. Repertoaret blir hovudsakleg frå 90-talsprosjektet. 👍


MEN: Me skal også syngja julesongar begge stader. Det vil seia at me berre har to øvingar att på å læra julesongane. 😮😮😮😕


Dei som ikkje har høve til å vera med 18. november og/eller 11. desember, må melda det under dette innlegget snarast. Repertoaret avheng av kor mange me blir i kvar stemmegruppe. 😊

 

⌚️⌚️Då har eg fått sånn ca-klokkeslett for opptreden me har sagt ja til før jul:


Torsd. 18/11 Stord Hotell: Etter 19, sannsynlegvis i 19.30-tida

Søndag 5/12 Stord kyrkje: kl 20

Lørdag 11/12 Stord Konferansesenter (Leirvik AS): 20.30-tida


NB! Info om eksakt tid for oppmøte vert lagt ut seinare.🙂

12 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

댓글


bottom of page