top of page

Frå Olav

To strålande konsertar levert i helga🤩

Alle gode ting er tre! Så i morgen skal me igjen på scenen, og gi eit nytt publikum uforgløymeleg augneblikk.

Oppmøte klokka 17.30 for koret.

Bobler og raudløpar skal på plass, så me treng noen som stiller klokka 17.00 og hjelpar til med å pynta til fest.

Etter konserten skal scene riggast ned, og me treng at fleire er med å bidreg. På førehand takk🙂👍

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page