top of page

Grunnkurs i korleiing - kurs for nybyrjarar med Kristine Fluge

Har me ein potensiell hjelpedirigent, stemmeinstruktør eller korleiar i rekkjene? NK Hordland inviterer til nybyrjarkurs i mars. Sjå om dette kan vera noko for deg.


https://kor.no/om-oss/vare-distriktsledd/vestlandet/nk-hordaland/aktiviteter/grunnkurs-i-korledelse-med-kristine-fluge/

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page