Β 

Hausten 2020 - Viktige datoar!

HΓ₯par de alle har fine sommardagar, og er klare til ny innsats med koret om berre nokre vekerπŸ˜€


Prosjektet🎢


Med koronaen som har prega kvardagen vΓ₯r i sΓ₯ altfor lang tid no, har det vore vanskeleg for styret Γ₯ ta stilling til om me skal gΓ₯ for forestillingar i oktober slik me hadde planlagt, eller om me skal utsetja det til i februar. SjΓΈlv om mykje fortsatt er usikkert rundt dette med pandemien og kva for restriksj. og retn.linjer som gjeld i tida framover, har me no landa pΓ₯ at me vil satsa pΓ₯ framsyningar i oktober, men dΓ₯ med 4 kveldar i staden for 3. Dette fordi me mest sannsynleg ikkje fΓ₯r ha fullsett kinosal, og for Γ₯ gje flest mogeleg hΓΈve til Γ₯ sjΓ₯/hΓΈyra 80-tals musikken vΓ₯r, kjΓΈrer me ein ekstra kveld.


DATOER FOR FRAMSYNING: 24., 25., 28. og 29. oktober.


SΓ₯ dΓ₯ er det berre Γ₯ begynna Γ₯ gle seg, og begynna Γ₯ ΓΈva…

for dette trur me blir bra! Samstundes sΓ₯ veit me at det mΓ₯ iherdig innsats til bΓ₯de frΓ₯ dirigenten og korsongarane si side for Γ₯ koma i mΓ₯l. SjΓΈlv om me har hatt ein litt haltande vΓ₯r reint ΓΈvingsmessig, sΓ₯ er me godt i gang. Ein kjempeinnsats vart lagt ned med god deltaking pΓ₯ digitale ΓΈvingar/gruppeΓΈvingar i vΓ₯r, og no er det berre Γ₯ fortsetja der me slapp + litt til. MΓ₯let vΓ₯rt er Γ₯ servera publikum ei gladstund i haustmΓΈrket, minst like bra som den i fjor! Men dΓ₯ krevst det at kvar og ein trΓΈr skikkeleg til, bΓ₯de nΓ₯r det gjeld Γ₯ ΓΈva pΓ₯ eiga hand og i hΓΈve det Γ₯ stilla pΓ₯ fellesΓΈvingar. HΓ₯par alle er gira, og innstilte pΓ₯ Γ₯ gje litt ekstra!


Øvingslokale 🏠


Styret er i gang med Γ₯ prΓΈva finna ΓΈvingslokale som er stort nok til at heile koret kan ΓΈva samstundes. Melding om kor ein skal mΓΈta til fΓΈrste ΓΈving etter ferien, 19. august, kjem sΓ₯ snart dette er i boks.


Øvingshelg(er)🎼🎀


Me satser pΓ₯ minst 1, og kanskje 2 ΓΈvingshelger i lΓΈpet av hausten. Den fΓΈrste vert i Rosendal 19.- 20. september.


Om det vert ei ΓΈvingshelg nr 2 (pΓ₯ Stord?), og kor tid denne evt vert, er ikkje bestemt. Alternativt kan det verta to veker der me tar ΓΈving bΓ₯de onsdag og torsdag.


Torleiv vil i eige innlegg koma med info om koss han tenkjer me skal jobba framover.Ha ein fortsatt fin sommar!😎 Og ikkje nΓΈl med Γ₯ ta kontakt om det skulle vera noko.


Helsing styret

79 views0 comments
Β