top of page

Haustpreik

Hei, alle saman, og vel overstått sommar 🙂


Neste veke er det på’an igjen med korøvingar. Me går ein uvanleg travel haust i møte. Det viktigaste delmålet er å læra mest mogleg på flest mogleg songar før seminaret i Rosendal. Men før den tid har me eit anna oppdrag som set føringar for kva me må bruka øvingstida på: Leirvik sitt 75-årsjubileum laurdag 3. september 🙁


Me har berre tre øvingar før 3. september, så å øva inn noko nytt til då, går ikkje. Songane ser ut til å bli:

• Eye of the tiger

• Waterloo

• Holding out for a hero

• Shallow (dersom me treng ein fjerde song)


Første fellesøving er på Leirvik skule onsdag 17. august. Dei som ikkje har signert for regnversøving i løpet av sommaren, må pårekna Troikaøving måndag 15. Det KAN også bli aktuelt med ei ekstra fellesøving før 3. september, all den tid me skal ha med oss band 🤨


Elles vonar eg samtlege er motiverte for å levera varene i Kulturhuset i oktober, og dermed også å yta det ekstra som trengs i løpet av dei to komande månadane 🙂

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page