Haustpreik

Hei, alle saman, og vel overstått sommar 🙂


Neste veke er det på’an igjen med korøvingar. Me går ein uvanleg travel haust i møte. Det viktigaste delmålet er å læra mest mogleg på flest mogleg songar før seminaret i Rosendal. Men før den tid har me eit anna oppdrag som set føringar for kva me må bruka øvingstida på: Leirvik sitt 75-årsjubileum laurdag 3. september 🙁


Me har berre tre øvingar før 3. september, så å øva inn noko nytt til då, går ikkje. Songane ser ut til å bli:

• Eye of the tiger

• Waterloo

• Holding out for a hero

• Shallow (dersom me treng ein fjerde song)


Første fellesøving er på Leirvik skule onsdag 17. august. Dei som ikkje har signert for regnversøving i løpet av sommaren, må pårekna Troikaøving måndag 15. Det KAN også bli aktuelt med ei ekstra fellesøving før 3. september, all den tid me skal ha med oss band 🤨


Elles vonar eg samtlege er motiverte for å levera varene i Kulturhuset i oktober, og dermed også å yta det ekstra som trengs i løpet av dei to komande månadane 🙂

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Hei igjen! 😃 Plan for filminga på onsdag ser slik ut: ❗️Oppmøte kl 15.45❗️ 1.Kl 16.00 - filme passasjerar på kaien, ved rekka på båten og på veg ombord. (Her blir det filma både på kaien og med drone

Då er det duka for raud løpar og ein god dose Hollywood- glam!✨ Stikkord for årets bekledning er: PALJETTAR OG FLØYEL Damer💃🏻 fri kombinasjon av plagg med paljettar og/eller glatt fløyel i valfri fa