top of page

Invitasjon til årsmøte 2023

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2023

Stad: Leirvik skule

Dato: Onsdag 15. februar

Tidspunkt: Kl. 19:30

Årsmøtesaker, jf. koret sine vedtekter.

Saker til årsmøtet må sendast styret seinast 2 veker før årsmøtet. Siste frist 1. februar.

E-post: stordabuen@hotmail.no

Sakspapir vert gjort tilgjengeleg i Dropbox i forkant av årsmøtet.

Sopran tek med eit fat med mat.

Tenor tek med ei kanne kaffi.

️ Alle tar med eigen kaffikopp.

- Styret -


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page