top of page

Invitasjonar frå Korforbundet

Har du ei god historie frå korlivet😊🥰 eller....

kanskje du har lyst å reisa på korcruise?🛳️


Sjå i tilfelle linker under med invitasjon frå Korforbundet til både det eine og det andre.


😊God historie:

http://elenke.korforbundet.no/m/1/61656389/p1-b21308-ff525cc045ed441d82d231f28477d2dd/1/828/d30ca2b6-b6e2-4d1c-bf47-1a3b94d562db


🛳️Korcruise:

http://elenke.korforbundet.no/m/1/61656389/p1-b21306-660beedd07ab4fe0b1a707cc44b62fdc/2/916/5fd99275-4c2e-48fe-b050-d0329ace3c54

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page