JAMES BÅNN SI FREDAGSBØN 👀

Lat det vera sagt med ein gong: Dette kjem til å gå veldig bra. Me har ei flott framsyning på gang. Kjekke songar og supre innslag elles 👍


Stor takk til alle som har jobba målretta gjennom året med å få på plass stemmer, tekstar, film, informasjon og anna 👏Det gjer seg ikkje sjølv. Men no er me der 🤪 Igjen 🙌


Det er alltid noko som blør. I fredagsbøna denne veka bar Bånn fram fromme ynskje. Dei gjekk på … om sopranane kan bli tryggare på første verset i This is me, om tenorane kan bli tryggare på versa i Footloose - og om alle stemmer kan bli tryggare på teksten i Summer Nights 👹


Det er ikkje lett å bli bønhøyrt på ein fredag. Det veit Bånn. Difor har han alliert seg med Lukketrodlet 💩


Avtalen er slik: Alle som kan seia at: Jo, eg gjorde i alle fall eit lite forsøk på teksten, kan signera her og vera med i trekninga av Bånn’s Pils 🍺

Den er på ca 0,5 l, blir spandert av ein raring i smoking og levert vinnaren ved eit bord nær han/ho ved første anledning 👍

7 views0 comments

Recent Posts

See All

KJÆRE STORDABUEN😊 Litt vemodig at dette er siste onsdagsøving for året 2022, men heldigvis så har me ein konsert igjen i Stord kyrkje søndag 4 desember kl. 20.00.😍 FORELØPIG PLAN FRAM MOT KONSERT. •

Songane me skal syngja i kyrkja er no å finna i Dropbox, i ei heilt eiga mappe under Prosjekt 2022 med tittelen "Julesongar". Alle må ta med skrivesaker til øvinga i morgon, då det vil bli behov for m

• Navnet Jesus blekner aldri (Karmøy edition, note kjem) • Himmel på jord (note kjem) • Circle of Life • O' helga natt Me har tre øvingar før kyrkja og byrjar no på onsdag, 16. desember. Det skal gode