top of page

JAMES BÅNN SI FREDAGSBØN 👀

Lat det vera sagt med ein gong: Dette kjem til å gå veldig bra. Me har ei flott framsyning på gang. Kjekke songar og supre innslag elles 👍


Stor takk til alle som har jobba målretta gjennom året med å få på plass stemmer, tekstar, film, informasjon og anna 👏Det gjer seg ikkje sjølv. Men no er me der 🤪 Igjen 🙌


Det er alltid noko som blør. I fredagsbøna denne veka bar Bånn fram fromme ynskje. Dei gjekk på … om sopranane kan bli tryggare på første verset i This is me, om tenorane kan bli tryggare på versa i Footloose - og om alle stemmer kan bli tryggare på teksten i Summer Nights 👹


Det er ikkje lett å bli bønhøyrt på ein fredag. Det veit Bånn. Difor har han alliert seg med Lukketrodlet 💩


Avtalen er slik: Alle som kan seia at: Jo, eg gjorde i alle fall eit lite forsøk på teksten, kan signera her og vera med i trekninga av Bånn’s Pils 🍺

Den er på ca 0,5 l, blir spandert av ein raring i smoking og levert vinnaren ved eit bord nær han/ho ved første anledning 👍

8 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page