top of page

Juleavslutning avlyst 😢😷

Kringle, kaffi, gløgg og andre godsaker var bestilt, småborda planlagt dekka og pynta til «fest», fleire allsonhefter var kjøpt inn, ++


Ja, me var så godt som klare - til å gje dåke ei innhaldsrik og fin siste samling før jul!🎄


Men…


DESSVERRE så let det seg ikkje gjera å få gjennomført slik me så gjerne ville! 😥💛


Med tanke på smittesituasjonen og dei nye og strengare tiltaka/anbefalingane gitt frå øverste hald på pressekonferansen i går, har styret landa på at det mest fornuftige no, er å avlysa samlinga me skulle ha i kveld, og heller ta eit treff så snart det lar seg gjera i 2022.


Håpar alle har forståing for dette.


Info’en me hadde lova, skal de likevel få – på ein eller annan måte... på eit eller anna tidspunkt.🙂

Må berre få summa oss litt... 🥺

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page