top of page

Julekonsert i Stord kyrkje sundag 5. desember 🎷

So langt er det ikkje noko som tyder på at kyrkjekontoret har tenkt å avlysa konserten i Stord kyrkje sundag 5. desember. Inntil vidare held me oss difor til planen, som er å møta til oppvarming på Leirvik skule kl. 19.00. Svartkledde.


Konserten byrjar kl. 20.00. Stord Musikklag skal spela først; frå galleriet. Nede i kyrkja blir det oss, Stordkoret og mannskoret + publikum.

Skulle det bli endringar, vil det bli kunngjort på denne sida. Følg med. 🎷

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page