top of page

Julesongar i Dropbox

Songane me skal syngja i kyrkja er no å finna i Dropbox, i ei heilt eiga mappe under Prosjekt 2022 med tittelen "Julesongar".


Alle må ta med skrivesaker til øvinga i morgon, då det vil bli behov for markering og liknande ✏️


https://www.dropbox.com/sh/w0hz0xekmszc6gr/AABSEDrT1eheBSncA_yaw4VHa?dl=0

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page