Konsert på Arena laurdag 12. november

Som tidlegare fortalt, blir det konsert på utestaden Arena laurdag 12. november.


Timeplanen for dagen er ikkje klar, men blir noko slikt som dette:

• Kl. 17.00: Lydsjekk for koret

• Heimom

• Kl. 21.00: Konsert


Me kjem til å strippa ned programmet ørlite, mellom anna for å rettferdiggjera at billettprisen er lågare på Arena enn i Kulturhuset.

For å kunna setja opp eit program treng eg å vita kven som blir med. Ber difor ALLE signera på om dei blir med eller ikkje, gjerne på denne måten:

«BASS – blir med» eller «Kan ikkje vera med».

«SOPRAN – blir med» eller «Kan ikkje vera med».

Altso: Bruk stemmenamnet berre dersom du blir med. Tog du an? 👍


---

Send SMS til Marita for å gje melding om du blir med eller ikkje. Tlf. 45426714

28 views0 comments

Recent Posts

See All

KJÆRE STORDABUEN😊 Litt vemodig at dette er siste onsdagsøving for året 2022, men heldigvis så har me ein konsert igjen i Stord kyrkje søndag 4 desember kl. 20.00.😍 FORELØPIG PLAN FRAM MOT KONSERT. •

Songane me skal syngja i kyrkja er no å finna i Dropbox, i ei heilt eiga mappe under Prosjekt 2022 med tittelen "Julesongar". Alle må ta med skrivesaker til øvinga i morgon, då det vil bli behov for m

• Navnet Jesus blekner aldri (Karmøy edition, note kjem) • Himmel på jord (note kjem) • Circle of Life • O' helga natt Me har tre øvingar før kyrkja og byrjar no på onsdag, 16. desember. Det skal gode