top of page

Korøving i veka som kjem

Korøvinga på Leirvik skule onsdag 18. mars er avlyst. I staden blir det heimeøving til følgjande tider:

Måndag 16. mars kl. 20.30-21.30

Onsdag 18. mars kl. 20.00-21.30


I desse tidsromma er du skjerma for alle tenkjelege oppgåver i heimen, og kan fullt og heilt konsentrera deg om å øva. 😊

Informasjon om opplegget kjem på Facebook måndag 16. mars kl. 17.00. Be there. 😉


Alle som, med handa på hjartet, signerer Facebook-meldinga med «Utført» seinast kl. 23.59 måndag kveld, blir med i trekninga av ein Troika-sjokolade. Øving etter midnatt tel ikkje.

172 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page