top of page

Korøving onsdag 26. januar, Leirvik skule

Som de kjenner til må me starta koråret med øving i mindre grupper, og med gjeldande smittesituasjon og restriksjonar får diverre ikkje alle medlemmar tilbod om fysisk øving denne veka

Gruppene som skal øva på Leirvik skule i morgon kveld finn de under. Oppstart vert klokka 19.00 og 20.30.

Elles må me minna om:

  • Alle som deltek må vera friske, og sjølvsagt ikkje vera i karantene eller isolasjon

  • Ingen fysisk nærkontakt. Stolar vert plassert ut på førehand, med avstand som tilrådd i Smittevernrettleiaren

Dersom du likevel ikkje har mulighet til å komma på øving er det fint om du gir beskjed om det, slik at andre kan få glede av plassen14 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page