top of page

Korøving onsdag 26. januar, Leirvik skule

Som de kjenner til må me starta koråret med øving i mindre grupper, og med gjeldande smittesituasjon og restriksjonar får diverre ikkje alle medlemmar tilbod om fysisk øving denne veka

Gruppene som skal øva på Leirvik skule i morgon kveld finn de under. Oppstart vert klokka 19.00 og 20.30.

Elles må me minna om:

  • Alle som deltek må vera friske, og sjølvsagt ikkje vera i karantene eller isolasjon

  • Ingen fysisk nærkontakt. Stolar vert plassert ut på førehand, med avstand som tilrådd i Smittevernrettleiaren

Dersom du likevel ikkje har mulighet til å komma på øving er det fint om du gir beskjed om det, slik at andre kan få glede av plassen14 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page