Β 

Koronasituasjonen - Øvingslokale - Skeptisk? πŸ€”

Updated: Sep 9, 2020

Som dei fleste sikkert har fΓ₯tt med seg, har det dei siste dagane blitt meldt om fleire nye Covid-19-smitta pΓ₯ Stord. 1 elev og 2 lΓ¦rarar ved Stord Vgs har testa positivt, og fleire elevar/ tilsette ved skulen er sett i karantene. Det vert meldt frΓ₯ skulen at dei andre elevane/tilsette skal mΓΈta til undervisning som vanleg inntil vidare. Skulen vil sΓ₯leis ikkje verta stengt, og koret kan i utgangspunktet ΓΈva pΓ₯ skulen som planlagt, ogsΓ₯ denne veka.


Men - med bakgrunn i utviklinga dei siste dagane, kan det jo henda at det er songarar som no kjenner pΓ₯ ein viss skepsis til Γ₯ ΓΈva pΓ₯ skulen.


Eg har difor vore i telefonkontakt med smittevernlege SΓΈrheim i dag, for Γ₯ fΓ₯ rΓ₯d frΓ₯ han. Han gir oss den fulle stΓΈtte til at me ΓΈver slik me har gjort til no, og meiner det ikkje er noko fare med Γ₯ ΓΈva i lokalet pΓ₯ Stord Vgs., heller ikkje etter den siste utviklinga. Som han seier, sΓ₯ sit ikkje viruset i bygget, og ingen av dei smitta er blitt smitta pΓ₯ skulen. Det som er viktig, er at me er nΓΈye med Γ₯ halda minst 1 m avstand til kvarandre og vaskar hendene med sprit eller sΓ₯pe bΓ₯de fΓΈr og etter ΓΈvinga.


Men me menneske er no ein gong laga slik - at me er ulike! Og me er ulike ogsΓ₯ nΓ₯r det gjeld redsel/uro. Dette er noko me mΓ₯ ha respekt for!


SjΓΈlv fΓΈler eg meg trygg pΓ₯ ΓΈvingane vΓ₯re, bΓ₯de nΓ₯r det gjeld ΓΈvingslokale og elles, men det er ikkje dermed sagt at alle i koret kjenner det pΓ₯ same vis.


SΓ₯ difor - om du sit heime, eller kor du no er, og kjenner pΓ₯ uro i hΓΈve situasjonen, og dΓ₯ kanskje spesielt med tanke pΓ₯ ΓΈvingslokalet, vil me i styret + dirigenten gjerne at du pΓ₯ SMS, e-post, messenger eller ved Γ₯ ringa, formidler dette til meg som leiar sΓ₯ snart som rΓ₯d, og aller helst i lΓΈpet av dagen. Skulle det visa seg at svΓ¦rt mange er skeptiske/urolege, mΓ₯ me snu oss rundt og sjΓ₯ om det er noko me kan gjera.


Helsing styret v/Bodil


Tlf 91615365


bodilaske@gmail.com

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Invitasjonar frΓ₯ Korforbundet

Har du ei god historie frΓ₯ korlivet😊πŸ₯° eller.... kanskje du har lyst Γ₯ reisa pΓ₯ korcruise?πŸ›³οΈ SjΓ₯ i tilfelle linker under med invitasjon frΓ₯ Korforbundet til bΓ₯de det eine og det andre. 😊God histori

Plan for veka 🚲🚲🚲

**Onsdag 24. november kl. 19.00:** Repertoarnemnda, Sissel og Torleiv mΓΈtest pΓ₯ Leirvik skule for Γ₯ drΓΈfta innkomne prosjektforslag. MΓΈtet skal resultera i ei innstilling til styret om kva for prosjek

Β