top of page

Me gjorde oss ikkje bort…

... i kyrkja i går. Tvert imot har eg fått fleire fine tilbakemeldingar, også frå slike som har god peiling på kva dei snakkar om. Godt jobba, alle som var med. 👍


Og viss me reknar kyrkjekonserten, tre konsertar i Stord Kulturhus og to mindre konsertar for Renevo og Stord Hotell, trur eg jammen me skal seia oss nøgde med dette merkelege året. Hugs berre kor trasige dei fire første månadane var. ☺️


No har me ei einaste obligatorisk øving att i år. Den vil du ikkje gå glipp av. Det eg kan seia, er at du IKKJE treng ta med kornotar. Resten får du frå Bodil. 😉

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page