top of page

Melding til menn 👍🏼

Bodil har kunngjort at neste års prosjekt blir filmmusikk/musikal. Før jobben med å vurdera/laga korarrangement byrjar, vil eg gjerne høyra frå alle MENN kva dei tenkjer om neste år. Kven er med, kven er ikkje. Dette er viktig å vita før arrangementa blir tilpassa. Blir me for få på ei stemme, må me gjerne gjera ting annleis. 😟


Ein kan anten skriva svaret sitt under dette innlegget, eller senda meg ei direktemelding. Også dei som har hatt permisjon i haust vert bedne om å svara. 😱


Lars blir med oss igjen. No melder også Endre Bjørn at han truleg kjem tilbake. 👍


Dersom reglane tillet det, vil me køyra ei open manneøving 18. januar. Siktemålet er å rekruttera fleire bassar/tenorar. Nærare informasjon seinare. 😊


**Så kva blir det til; er du med neste år?**


- Torleiv -

15 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

Comments


bottom of page