top of page

Meldingar frå fest- og kleskomitéar

MELDING FRÅ FESTKOMITEÈN!

For dei som ikkje var på øving i kveld og dermed ikkje fekk med seg denne infoen: det er blitt eit byte av festlokale for festen laurdag 29. oktober. Av diverse grunnar blir festen flytta nordom bekkjen til SAMHALD.

Det er mange påmelde, så dette blir topp❣️


MELDING FRÅ KLESKOMITEÈN!

Me vart einige på øving i dag at alle kjem pynta i morgon- då får me sett korleis det ser ut medan me står oppstilt på plassane våre. Det er fritt fram for å byte til «vanlege klede» etterpå for dei som ynskjer det😊

Me tar med slips til dei som enda ikke har fått det.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page