top of page

Millenniumsfesten på video 🎥

Plakaten til årets framsyning var designa av Peter Tubaas. Peter var også tilstades i Kulturhuset på premieredagen og tok mykje flotte bilete for oss. Mange av dei vart delt med koret sine medlemmer og andre entusiastar på vår opne FB-side 😀


Premierekvelden rigga Peter opp eit kamera som filma heile framsyninga. For dei som måtte ha lyst på ei lita mimrestund tilbake til ein haustkveld i oktober, er opptaket tilgjengeleg via lenkjar under.


God fornøyelse 🍿


https://www.dropbox.com/s/uzg56t49k3fi9gv/2110%20Millennium_lowres_1280.mp4?dl=0


39 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page