top of page

No er det repertoarnemnda sin tur ⏰

Jobben med å finna neste års korprosjekt held fram. No er det repertoarnemnda som må på banen. 👍


**Ellen / Laila / Otto / Knut:** Oppgåva er å kontakta DI stemmegruppe for å finna ut kva songarane ynskjer å jobba med neste år. Du får EI veke på deg. 👹


**Onsdag 24. november** blir det eit møte mellom repertoarnemnda, Sissel og Torleiv. Der skal ideane på bordet. Målet med møtet er å laga ei innstilling til styret, som seinare avgjer kva for prosjekt koret skal gå for. 😟


Lukke til med arbeidet. 😊

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page