Om å starta opp eit korår 👍🏼

Hei, og godt år til alle. 😊


Onsdag 5. januar var det styremøte. Mellom sakene var «oppstart av koråret». Konklusjonen er at me ikkje kan meina noko sikkert om oppstart før me veit meir om kva for restriksjonar styresmaktene legg til grunn frametter. Dette får me vita meir om i midten av januar. Rekn difor med at det kan bli oppstart på kort varsel, men også utsett oppstart. 🎷


Det som i alle fall er sikkert, er at mannemønstringskvelden måndag 17. januar vert utsett. Me gir uansett ikkje opp håpet om å få med oss fleire menn, slik at me i neste omgang kan opna for fleire damer. 😊

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Hei igjen! 😃 Plan for filminga på onsdag ser slik ut: ❗️Oppmøte kl 15.45❗️ 1.Kl 16.00 - filme passasjerar på kaien, ved rekka på båten og på veg ombord. (Her blir det filma både på kaien og med drone

Då er det duka for raud løpar og ein god dose Hollywood- glam!✨ Stikkord for årets bekledning er: PALJETTAR OG FLØYEL Damer💃🏻 fri kombinasjon av plagg med paljettar og/eller glatt fløyel i valfri fa