top of page

Om å starta opp eit korår 👍🏼

Hei, og godt år til alle. 😊


Onsdag 5. januar var det styremøte. Mellom sakene var «oppstart av koråret». Konklusjonen er at me ikkje kan meina noko sikkert om oppstart før me veit meir om kva for restriksjonar styresmaktene legg til grunn frametter. Dette får me vita meir om i midten av januar. Rekn difor med at det kan bli oppstart på kort varsel, men også utsett oppstart. 🎷


Det som i alle fall er sikkert, er at mannemønstringskvelden måndag 17. januar vert utsett. Me gir uansett ikkje opp håpet om å få med oss fleire menn, slik at me i neste omgang kan opna for fleire damer. 😊

28 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page