top of page

OPPSTART ONSDAG 25. JANUAR 🎹🎤🥁👍🤩

Godt år til alle.


Nok ein gong har det skjedd: Dirigenten har sutra seg til ei ekstra veke øvingsfri. Første fellesøving på årets prosjekt blir dermed på Leirvik skule onsdag 25. januar kl. 19.30.


Det KAN henda det blir tjuvstart for alle menn og gutar måndag 23. januar, men berre dersom me har ein plan for marknadsføring mot NYE menn i god tid før det. Kjenner DU ein ny, kanskje?


Torleiv

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page