Påminning om kontingent

Minnar om at medlemskontingenten skal betalast kvart halvår innan 15. februar og 15. september.


Kontingenten er fastsett til kr 750 i halvåret og skal betalast til konto 3520.50.37088.


Passive medlemer og medlemer i permisjon betaler 1/3 kontingent, ref. koret sine vedtekter.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat frå årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte og medlemsmøte 18. ferbuar 2021 * Signert referat med justert ordlyd i pkt. 7 lasta opp 31.03.2021. Vedtekter, oppdatert 18.02.21 finn de her: Vedtekter for Songlaget Stordabuen