Påminning om kontingent

Minnar om at medlemskontingenten skal betalast kvart halvår innan 15. februar og 15. september.


Kontingenten er fastsett til kr 750 i halvåret og skal betalast til konto 3520.50.37088.


Passive medlemer og medlemer i permisjon betaler 1/3 kontingent, ref. koret sine vedtekter.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Evaluering og tiltak - Viktig at alle les!!!

Etter tre øvingar i nytt og midlertidig(?) lokale, må me sei oss svært nøgde! Eit glimrande lokale å øva i reint songmessig, godt å syngja der, god lyd/akustikk. Oppmøte har også vore upåklageleg, ve

© Copyright 2013. Songlaget Stordabuen. All rights reserved.