top of page

Prosjekt 22 - Rekkefølgja klar 👍🏼

Vedlagt er rekkefølgja på songane i "Stordabuen på raud løpar", utarbeida av regissør Dag 👏

Som de ser, er det lagt opp til ein solistbolk i midten, der koret får høve til å ga av scenen ☺️

Om det framleis skulle finnast nokon som treng tekstark, vert dei oppmoda om å organisera mappa si slik at songane ligg i rekkefølgje før komande øving 😆


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page