Prosjekt 22 - Rekkefølgja klar 👍🏼

Vedlagt er rekkefølgja på songane i "Stordabuen på raud løpar", utarbeida av regissør Dag 👏

Som de ser, er det lagt opp til ein solistbolk i midten, der koret får høve til å ga av scenen ☺️

Om det framleis skulle finnast nokon som treng tekstark, vert dei oppmoda om å organisera mappa si slik at songane ligg i rekkefølgje før komande øving 😆


18 views0 comments

Recent Posts

See All

KJÆRE STORDABUEN😊 Litt vemodig at dette er siste onsdagsøving for året 2022, men heldigvis så har me ein konsert igjen i Stord kyrkje søndag 4 desember kl. 20.00.😍 FORELØPIG PLAN FRAM MOT KONSERT. •

Songane me skal syngja i kyrkja er no å finna i Dropbox, i ei heilt eiga mappe under Prosjekt 2022 med tittelen "Julesongar". Alle må ta med skrivesaker til øvinga i morgon, då det vil bli behov for m

• Navnet Jesus blekner aldri (Karmøy edition, note kjem) • Himmel på jord (note kjem) • Circle of Life • O' helga natt Me har tre øvingar før kyrkja og byrjar no på onsdag, 16. desember. Det skal gode