Referat frå årsmøte og medlemsmøte

Updated: Mar 31


Referat Årsmøte 18.02.21_2
.pdf
PDF • 571KB

* Signert referat med justert ordlyd i pkt. 7 lasta opp 31.03.2021.


Referat Medlemsmøte 18.02.21
.pdf
PDF • 71KB

Vedtekter, oppdatert 18.02.21 finn de her: Vedtekter for Songlaget Stordabuen

95 views0 comments

Recent Posts

See All

Påminning om kontingent

Minnar om at medlemskontingenten skal betalast kvart halvår innan 15. februar og 15. september. Kontingenten er fastsett til kr 750 i halvåret og skal betalast til konto 3520.50.37088. Passive medleme

Evaluering og tiltak - Viktig at alle les!!!

Etter tre øvingar i nytt og midlertidig(?) lokale, må me sei oss svært nøgde! Eit glimrande lokale å øva i reint songmessig, godt å syngja der, god lyd/akustikk. Oppmøte har også vore upåklageleg, ve