Stemmefordeling 2020

Updated: Jun 7, 202088 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat frå årsmøte og medlemsmøte

* Signert referat med justert ordlyd i pkt. 7 lasta opp 31.03.2021. Vedtekter, oppdatert 18.02.21 finn de her: Vedtekter for Songlaget Stordabuen

Påminning om kontingent

Minnar om at medlemskontingenten skal betalast kvart halvår innan 15. februar og 15. september. Kontingenten er fastsett til kr 750 i halvåret og skal betalast til konto 3520.50.37088. Passive medleme