Viktige presiseringar

Hei alle 🙂


Det har kome oss for øyra at nokon har oppfatta eit par setningar som blei sagt på Zoom-møtet 20. januar på den måten at det 1) kun er Facebook som gjeld som informasjonskanal for koret framover, og 2) at du ut frå det, må vera på Facebook for å få vera med i koret.


DETTE ER IKKJE RETT!


- For det første:

Songlaget Stordabuen har sidan 2018 hatt 2 hovudplattformer for informasjon ut til medlemmane, OG DESSE VIL FORTSATT GJELDA:

Har det vore særs viktig info, har Marita i tillegg sendt SMS til dei som verken er «her eller der».


Me har ikkje fått signal om at dette ikkje har fungert greit for medlemmane, og ser difor ingen grunn til å gjera endringar i høve dette.


Får me tilbakemelding(ar) som tyder på at det er misnøye med korleis informasjon blir gitt, vil me sjølvsagt snu oss rundt og prøva finna andre løysingar for kommunikasjon.


Vil også nevna at notar, lydfiler og øvingsvideoar fortsatt vert å finna passordbelagt i Dropbox. Lenkje til denne har i år, som tidlegare år, vore gjort tilgjengeleg for medlemmane på medlemsbloggen og i den lukka Facebook-gruppa for årets prosjekt, - slik Torleiv har bede om og presisert kvart år.


- For det andre:

KORET ER FOR ALLE (jf §2 i vedtektene) – SJØLVSAGT OGSÅ FOR DEI SOM IKKJE ER PÅ FACEBOOK!


Det har aldri vore intensjonen/tanken til verken dirigent eller styret å ekskludera nokon, ei heller å forventa/kreva at medlemmane må ha FB-konto for å kunna vera med i koret!


FINT OM DU TAR KONTAKT om du kjenner på at ting ikkje fungerer godt nok, har forslag/tankar om korleis ting kan gjerast betre eller annleis, om ting er uklart, om du lurer på noko, har ris eller ros… etc.


Me er her for dåke, og vil til ei kvar tid gjera vårt beste for at kvar og ein av dåke skal trivast og få flotte både musikalske og sosiale opplevingar ilag med songvener i Stordabuen. 🙂🎶


Helsing styret36 views0 comments

Recent Posts

See All

Ang. morgondagens årsmøte/medlemsmøte

Konsertsalen Stord vgs kl 19.30 Viktig info: • Sakspapirer vert lagt i Dropbox i løpet av kvelden. https://www.dropbox.com/sh/cmepq8by7s1wf4q/AACVjnuYoTY8ZW8GHgMYzcjka?dl=0 • Verken skulen eller smitt

Årsmøte torsdag 18. februar kl 19.30

Då er me klare for ei ny veke med Stordabuen, ei veke der me faktisk kan gle oss til ENDELEG å få treffast fysisk! 😊 TORSDAG 18. FEBRUAR kl 19.30 er det nemleg ÅRSMØTE – ein fin anledning til både å

Årsmøtet utsett til torsdag 18. februar

Med ny frist for innmelding av saker: Torsdag 4. februar Ikkje alle hadde høve til å delta på Zoom-treffet, difor info om årsmøtet også her. Styret har ei tid vore innstilt på at årsmøtet enten må avv

© Copyright 2013. Songlaget Stordabuen. All rights reserved.