Β 

Viktige presiseringar

Updated: Jun 16

Hei alle πŸ™‚


Det har kome oss for ΓΈyra at nokon har oppfatta eit par setningar som blei sagt pΓ₯ Zoom-mΓΈtet 20. januar pΓ₯ den mΓ₯ten at det 1) kun er Facebook som gjeld som informasjonskanal for koret framover, og 2) at du ut frΓ₯ det, mΓ₯ vera pΓ₯ Facebook for Γ₯ fΓ₯ vera med i koret.


DETTE ER IKKJE RETT!


- For det fΓΈrste:

Songlaget Stordabuen har sidan 2018 hatt 2 hovudplattformer for informasjon ut til medlemmane, OG DESSE VIL FORTSATT GJELDA:

Har det vore særs viktig info, har Marita i tillegg sendt SMS til dei som verken er «her eller der».


Me har ikkje fΓ₯tt signal om at dette ikkje har fungert greit for medlemmane, og ser difor ingen grunn til Γ₯ gjera endringar i hΓΈve dette.


FΓ₯r me tilbakemelding(ar) som tyder pΓ₯ at det er misnΓΈye med korleis informasjon blir gitt, vil me sjΓΈlvsagt snu oss rundt og prΓΈva finna andre lΓΈysingar for kommunikasjon.


Vil ogsΓ₯ nevna at notar, lydfiler og ΓΈvingsvideoar fortsatt vert Γ₯ finna passordbelagt i Dropbox. Lenkje til denne har i Γ₯r, som tidlegare Γ₯r, vore gjort tilgjengeleg for medlemmane pΓ₯ medlemsbloggen og i den lukka Facebook-gruppa for Γ₯rets prosjekt, - slik Torleiv har bede om og presisert kvart Γ₯r.


- For det andre:

KORET ER FOR ALLE (jf Β§2 i vedtektene) – SJØLVSAGT OGSΓ… FOR DEI SOM IKKJE ER PΓ… FACEBOOK!


Det har aldri vore intensjonen/tanken til verken dirigent eller styret Γ₯ ekskludera nokon, ei heller Γ₯ forventa/kreva at medlemmane mΓ₯ ha FB-konto for Γ₯ kunna vera med i koret!


FINT OM DU TAR KONTAKT om du kjenner pΓ₯ at ting ikkje fungerer godt nok, har forslag/tankar om korleis ting kan gjerast betre eller annleis, om ting er uklart, om du lurer pΓ₯ noko, har ris eller ros… etc.


Me er her for dΓ₯ke, og vil til ei kvar tid gjera vΓ₯rt beste for at kvar og ein av dΓ₯ke skal trivast og fΓ₯ flotte bΓ₯de musikalske og sosiale opplevingar ilag med songvener i Stordabuen. πŸ™‚πŸŽΆ


Helsing styret53 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat frΓ₯ Γ₯rsmΓΈte og medlemsmΓΈte

Γ…rsmΓΈte og medlemsmΓΈte 18. ferbuar 2021 * Signert referat med justert ordlyd i pkt. 7 lasta opp 31.03.2021. Vedtekter, oppdatert 18.02.21 finn de her: Vedtekter for Songlaget Stordabuen

Β