Songlaget Stordabuen

​Songlaget Stordabuen vart skipa i 1935, og kan dermed feira 85 år i 2020. Koret er medlem av Norges Korforbund, og har ein stabil medlemsmasse på rundt 70 songarar. Det hender at nokon slutter, men me har det so kjekt at det stadig kjem nye krefter til.

 

Repertoaret er vekslande. Me er glade i viser, romantikk og både eldre og nyere musikk, helst av det meir populære slaget. I ei årrekkje har me hatt større konsertar/oppsetjingar på haustparten, for eit stort og trufast publikum.

 

​Me øver på Leirvik skule onsdag fra kl.1930 - 2200

JANUAR 2020 - og vidareført i januar 2021

​Inntaksstopp for damer!

Songlaget Stordabuen er som kjend eit blandakor, men i det siste har balansen mellom dame- og mannsstemmene blitt så ujamn at vi ser oss nøydde til å setja inntaksstopp for damer inntil vidare. 

Ved øvingsoppstart i januar møtte 12 nye damer opp, eit heilt lite kor i seg sjølv, og noko vi er litt stolte over må innrømmast, men no har vi rett og slett ikkje plass til fleire! 

På den andre sida tyder dette at vi treng fleire menn (bass/tenor) for å få bedre balanse i koret.

Ved spørsmål kan dirigent Torleiv Agdestein kontaktast (41853666).

Stord, verda og musikken

1980-åra

Songlaget Stordabuen er attende i Kulturhuset, i haust med ei framsyning bygd på popmusikk frå 1980-åra. Leisten er den same som dei to siste åra, då musikken frå 1960- og 1970-åra var tema. Begge gjekk for tre fulle kulturhus.

Det er berre å gle seg. Det populære blandakoret tek verkeleg tiåret på pulsen og lovar gjenhøyr med artistar som A-ha, Michael Jackson, Madonna, Toto, Carola, USA for Africa, The Bangles og mange andre.

Fire forteljarar hjelper publikum med mimringa. Kanskje er Alexander Kielland-ulukka, eksplosjonen ved kjernekraftverk i Tjernobyl og mordet på Sverige’s statsminister Olof Palme dei sterkaste minna frå tiåret for mange. Men om ein tenkjer etter, dukkar det opp minne om andre og meir kvardagslege storhendingar som Walk Man, moviebox, hockeysveis, Pizza Grandiosa og taco. Og så må me ikkje gløyma det fantastiske året 1985, då Bobbysocks endeleg førte Noreg til topps i Melodi Grand Prix, medan A-ha trona øvst på dei internasjonale hitlistene med Take on Me.


Så mykje meir skal me ikkje røpa, anna enn at dette blir ein oppkvikkande halvannan time i Kulturhuset for heile familien.

Ide, manus og musikalske arrangement er ved koret sin dirigent, Torleiv Agdestein. Forteljarar er Knut Vika, Gerda Øen, Laila Føyen og Britt Guri Bjelland, alle med glimt i augo og gode kunnskapar om tiåret.


Premieren er laurdag 24. oktober 2020. Det er framsyningar sundag 25. oktober, onsdag 28. oktober og torsdag 29. oktober. Alle framsyningar går med redusert tal publikum, i tråd med helsestyresmaktene sine tilrådingar.  NB!Me oppmodar publikum om å kjøpa billettar på nettet