Songlaget Stordabuen

​Songlaget Stordabuen vart skipa i 1935, og kan dermed feira 85 år i 2020. Koret er medlem av Norges Korforbund, og har ein stabil medlemsmasse på rundt 70 songarar. Det hender at nokon slutter, men me har det so kjekt at det stadig kjem nye krefter til.

 

Repertoaret er vekslande. Me er glade i viser, romantikk og både eldre og nyere musikk, helst av det meir populære slaget. I ei årrekkje har me hatt større konsertar/oppsetjingar på haustparten, for eit stort og trufast publikum.

 

​Me øver på Leirvik skule onsdag fra kl.1930 - 2200

Uteøving Leirvik skule.jpg

Prosjekt 2021

Koret er i full gong med innøving av årets prosjekt. I små grupper, større grupper - innandørs og utandørs.

Me vil røpa meir detaljar om framsyninga utover hausten. Følg oss gjerne på Facebook for å halda deg oppdatert.

Framsyningane vert i Stord kulturhus, Oktober 2021.

JANUAR 2020 - og vidareført i januar 2021

​Inntaksstopp for damer!

Songlaget Stordabuen er som kjend eit blandakor, men i det siste har balansen mellom dame- og mannsstemmene blitt så ujamn at vi ser oss nøydde til å setja inntaksstopp for damer inntil vidare. 

Ved øvingsoppstart i januar møtte 12 nye damer opp, eit heilt lite kor i seg sjølv, og noko vi er litt stolte over må innrømmast, men no har vi rett og slett ikkje plass til fleire! 

På den andre sida tyder dette at vi treng fleire menn (bass/tenor) for å få bedre balanse i koret.

Ved spørsmål kan dirigent Torleiv Agdestein kontaktast (41853666).