top of page

Songlaget Stordabuen

​Songlaget Stordabuen vart skipa i 1935, og kan dermed feira 85 år i 2020. Koret er medlem av Norges Korforbund, og har ein stabil medlemsmasse på rundt 70 songarar. Det hender at nokon slutter, men me har det so kjekt at det stadig kjem nye krefter til.

 

Repertoaret er vekslande. Me er glade i både eldre og nyare musikk, helst av det meir populære slaget. I ei årrekkje har me hatt større konsertar/oppsetjingar på haustparten, for eit stort og trufast publikum.

 

​Me øver på Leirvik skule onsdag fra kl.1930 - 2200

Uteøving Leirvik skule.jpg

JANUAR 2020 - og vidareført per januar 2024

​Inntaksstopp for damer!

Songlaget Stordabuen er som kjend eit blandakor, men i det siste har balansen mellom dame- og mannsstemmene blitt så ujamn at vi ser oss nøydde til å setja inntaksstopp for damer inntil vidare. 

Ved øvingsoppstart i januar møtte 12 nye damer opp, eit heilt lite kor i seg sjølv, og noko vi er litt stolte over må innrømmast, men no har vi rett og slett ikkje plass til fleire! 

Det er mogleg å skrive seg på venteliste.

På den andre sida tyder dette at vi treng fleire menn (bass/tenor) for å få bedre balanse i koret.

Ved spørsmål kan styreleiar Tom Sørnes (91850834) eller dirigent Torleiv Agdestein (41853666) kontaktast.

bottom of page