top of page

Dirigenten

Torleiv Agdestein har vore dirigenten vår sidan 2011, men samspelet mellom Songlaget og Torleiv går mykje lenger attende. Han har i årevis vore meir eller mindre fast musikar for koret, ofte saman med orkesteret Chicklets.

Sjølv om han ikkje kan skilta med utdanning innan musikk eller direksjon, er Torleiv den heilt rette musikalske leiaren for oss. Han arrangerar kjekke songar, bankar dei inn i oss, spelar og dirigerar. Ikkje minst gjev han oss mykje songglede.

Torleiv har arrangert dei aller fleste songane våre.

Det var ei heilt spesiell oppleving for oss å få framføre Torleiv sitt verk "Stord - Gode tider" for 7 fulle salar Stord Kulturhus hausten 2009. Ikkje minst for dette storverket, fekk Torleiv Stord kommune sin kulturpris.

I 2016 har Torleiv skrive tekst og musikk til heile framsyninga

"Sånn e' da!" 

Ikkje mange kor har ein slik dirigent!

Torleiv.jpg

FOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

bottom of page