Aktivitetsplan 2021

onsdag 20. januar

Oppstart øving etter nyttår

Leirvik skule

måndag 15. februar

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

torsdag 18. februar

Årsmøte

Stord vidaregåande skule, kl. 19.30. Saker må meldast til styret seinast 6. februar.

onsdag 24. mars

"Syng med oss" UTSETT

Song, allsong, loddsal og servering. Fritt tilgjenge.

mandag 17. mai

17. mai

Me går i Borgartoget - AVLYST

onsdag 16. juni

Siste øving vårsemester

Sommar

onsdag 18. august

Første øving haustsemester

18. - 19. september

Øvingshelg

Rosendal Fjordhotell

onsdag 15. september

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

mandag 11. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

torsdag 14. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

laurdag 16. oktober

Framsyning

Kulturhuset

søndag 17. oktober

Framsyning

Kulturhuset

tysdag 19. oktober

Framsyning

Kulturhuset

onsdag 20. oktober

Evt. Framsyning

Kulturhuset

onsdag 27. oktober

 Øvingsfri 

laurdag 6. november

 Korfest 

ein gong i desember

 Julekonsert ? 

Detaljar vert å koma attende til