Aktivitetsplan 2022

onsdag 19. januar

Oppstart øving etter nyttår (Utsett til 26. januar)

Leirvik skule

tysdag 15. februar

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

torsdag 16. februar

Årsmøte

Leirvik skule, kl. 19.30.

onsdag 30. mars

"Syng med oss" 

Song, allsong, loddsal og servering. Fritt tilgjenge.

30. april - 1. mai

Kortreff i Ulvik

Ulvik

tysdag 17. mai

17. mai

Me går i Borgartoget

 ein gong i juni

Sommaravslutning?

Ein eigna stad

onsdag 15. juni

Siste øving vårsemester

Sommar

onsdag 17. august

Første øving haustsemester

17. - 18. september

Øvingshelg

Rosendal Fjordhotell

torsdag 15. september

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

mandag 17. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

torsdag 20. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

laurdag 22. oktober

Framsyning

Kulturhuset

søndag 23. oktober

Framsyning

Kulturhuset

tysdag 26. oktober

Framsyning

Kulturhuset

onsdag 27. oktober

Evt. Framsyning

Kulturhuset

onsdag 27. oktober

 Øvingsfri 

laurdag xx. november

 Korfest 

ein gong i desember

 Julekonsert ? 

Detaljar vert å koma attende til