Aktivitetsplan 2020

onsdag 22. januar

Oppstart øving etter nyttår

Leirvik skule, kl. 19.30-22.00

laurdag 15. februar

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

onsdag 19. februar

Årsmøte

Leirvik skule, kl. 19.30. Saker må meldast til styret seinast 5. februar.

onsdag 25. mars

"Syng med oss" - AVLYST

Song, allsong, loddsal og servering. Fritt tilgjenge.

fredag 17. mai

17. mai - AVLYST

Me går i Borgartoget

onsdag 10. juni

Siste øving vårsemester

Sommar

onsdag 19. august

Første øving haustsemester

11. - 16. september

Korseminar - UTSETT TIL 2021

Albir, Spania

tirsdag 15. september

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

mandag 19. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

torsdag 22. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

laurdag 24. oktober

Forestilling

Kulturhuset

søndag 25. oktober

Forestilling

Kulturhuset

onsdag 28. oktober

 Forestilling 

Kulturhuset

torsdag 29. oktober

 Forestilling 

Kulturhuset

onsdag 4. november

 Øvingsfri 

søndag 6. desember

 Julekonsert 

Detlajar vert å koma attende til

© Copyright 2013. Songlaget Stordabuen.All rights reserved.

  • Facebook Classic