top of page
Aktivitetsplan 2022

onsdag 19. januar

Oppstart øving etter nyttår (Utsett til 26. januar)

Leirvik skule

tysdag 15. februar

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

torsdag 16. februar

Årsmøte

Leirvik skule, kl. 19.30.

onsdag 30. mars

"Syng med oss" 

Song, allsong, loddsal og servering. Fritt tilgjenge.

30. april - 1. mai

Kortreff i Ulvik

Ulvik

tysdag 17. mai

17. mai

Me går i Borgartoget og syng på Matineen i Kulturhuset

laurdag 11. juni

Sommarfest

Ein eigna stad

onsdag 15. juni

Siste øving vårsemester

Sommar

onsdag 17. august

Første øving haustsemester

laurdag 3 september

Koret syng på jubileumsfest

17. - 18. september

Øvingshelg

Rosendal Fjordhotell

torsdag 15. september

Frist for kontingentbetaling

Kr 750,- kvart halvår. Konto 3520.50.37088.

mandag 17. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

torsdag 20. oktober

Ekstraøving 

Kulturhuset

laurdag 22. oktober

Framsyning

Kulturhuset

søndag 23. oktober

Framsyning

Kulturhuset

tysdag 25. oktober

Framsyning

Kulturhuset

onsdag 2. november

Øvingsfri

laurdag 29. oktober

Korfest

Samhald

laurdag 12. november

Konsert

Arena

søndag 4. desember

Julekonsert

Stord kyrkje

bottom of page