Vedtekter for Songlaget Stordabuen

Vedtekter, seinast vedteke på årsmøte 16.02.201.62 views0 comments

Recent Posts

See All

Påminning om kontingent

Minnar om at medlemskontingenten skal betalast kvart halvår innan 15. februar og 15. september. Kontingenten er fastsett til kr 750 i halvåret og skal betalast til konto 3520.50.37088. Passive medleme

Evaluering og tiltak - Viktig at alle les!!!

Etter tre øvingar i nytt og midlertidig(?) lokale, må me sei oss svært nøgde! Eit glimrande lokale å øva i reint songmessig, godt å syngja der, god lyd/akustikk. Oppmøte har også vore upåklageleg, ve

© Copyright 2013. Songlaget Stordabuen. All rights reserved.