top of page

Framskunda oppstart

Første øvingskveld på Prosjekt 2023 blir onsdag 18. januar, ikkje onsdagen etter, som tidlegare meldt.


Det var den musikalske styresmakta som fekk dårleg samvit då han såg at både Leirvik Mannskor og Stordkoret alt er i gang med sesongen. Me kan ikkje la mannskoret få for stort forsprang på oss og framskundar difor oppstarten.


Mannsmøtet blir måndag 23. januar, som tidlegare meldt. Meir info kjem.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

留言


bottom of page