top of page

KOR TID HAR DU DET KJEKKAST? 🧵

Frå og med onsdag 9. februar blir det fellesøvingar for alle på Leirvik skule. Samstundes. Det kan bli ei krevjande øving å få framdrift i ei så stor øvingsgruppe.


Utfordringa i første omgang blir å læra nok songar til «Syng med oss» i mars og songarstemnet i april. Skal me klara det, må me gå i takt og jobba med det same samstundes.


Eg har ikkje tenkt å «pålegga» folk å øva heime. Nokre vil meina det får halda med onsdagskveldane, og at songane kjem når dei kjem. Sjølv har eg det kjekkast når ting går på fram og me slepp terpa for mykje på dei same tinga. Kor tid har DU det kjekkast?


Altså: Rekn med Troikas. 😝😝😝 ( 👍 )

31 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

bottom of page