Kyrkja seier ja til Metallica 👍🏼

Nothing else matters går greit, meiner kantor Ole Jørgen Furdal. Men me har berre ti minuttar på oss. i Stord kyrkje sundag 5. desember. Dermed blir det anten

A ) Joleklokker + All I want for Christmas + O, helga natt

B ) Joleklokker + Nothing else matters + O, helga natt


Kva meiner du; A eller B? 😊12 views0 comments

Recent Posts

See All

KJÆRE STORDABUEN😊 Litt vemodig at dette er siste onsdagsøving for året 2022, men heldigvis så har me ein konsert igjen i Stord kyrkje søndag 4 desember kl. 20.00.😍 FORELØPIG PLAN FRAM MOT KONSERT. •

Songane me skal syngja i kyrkja er no å finna i Dropbox, i ei heilt eiga mappe under Prosjekt 2022 med tittelen "Julesongar". Alle må ta med skrivesaker til øvinga i morgon, då det vil bli behov for m

• Navnet Jesus blekner aldri (Karmøy edition, note kjem) • Himmel på jord (note kjem) • Circle of Life • O' helga natt Me har tre øvingar før kyrkja og byrjar no på onsdag, 16. desember. Det skal gode