Viktig om oppstarten 🦍

Styret diskuterte sist torsdag om me skal starta øvingane på Leirvik skule onsdag 26. januar, som meldt, eller utsetja endå meir. Førebels ser det ut til at me startar som planlagt, men då i små grupper (inntil 20). 👍


Slik smitteutviklinga er i samfunnet, må me nok vera budde på smitteutbrot også hos oss. Det er difor heilt OK om du vel å halda deg borte frå fysiske øvingar ei stund til.


Dette skjer vidare:


For å kunna setja opp øvingsgrupper, må me vita kven som IKKJE ynskjer å koma på øving på Leirvik skule onsdag. Meld det i så fall under dette innlegget eller direkte til Marita seinast sundag kveld. Dei som ikkje melder frå vert rekna som øvingsklare. 👍


Måndag: Øvingsgruppene blir laga.


Tysdag: Øvingsgruppene + smitteregime blir lagt ut på FB. 🙂

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Hei igjen! 😃 Plan for filminga på onsdag ser slik ut: ❗️Oppmøte kl 15.45❗️ 1.Kl 16.00 - filme passasjerar på kaien, ved rekka på båten og på veg ombord. (Her blir det filma både på kaien og med drone

Då er det duka for raud løpar og ein god dose Hollywood- glam!✨ Stikkord for årets bekledning er: PALJETTAR OG FLØYEL Damer💃🏻 fri kombinasjon av plagg med paljettar og/eller glatt fløyel i valfri fa