top of page

Viktig om oppstarten 🦍

Styret diskuterte sist torsdag om me skal starta øvingane på Leirvik skule onsdag 26. januar, som meldt, eller utsetja endå meir. Førebels ser det ut til at me startar som planlagt, men då i små grupper (inntil 20). 👍


Slik smitteutviklinga er i samfunnet, må me nok vera budde på smitteutbrot også hos oss. Det er difor heilt OK om du vel å halda deg borte frå fysiske øvingar ei stund til.


Dette skjer vidare:


For å kunna setja opp øvingsgrupper, må me vita kven som IKKJE ynskjer å koma på øving på Leirvik skule onsdag. Meld det i så fall under dette innlegget eller direkte til Marita seinast sundag kveld. Dei som ikkje melder frå vert rekna som øvingsklare. 👍


Måndag: Øvingsgruppene blir laga.


Tysdag: Øvingsgruppene + smitteregime blir lagt ut på FB. 🙂

30 views0 comments

Recent Posts

See All

CHOIRMATE FOR SONGLAGET STORDABUEN?

Som nemnt på øvinga i dag ynskjer styret at koret prøver ut ei løysing kalla ChoirMate for å sjå om denne eventuelt kan (heilt eller delvis) kan erstatte Dropbox, Medlemsblogg, FB-gruppe, Spotify etc.

Dropbox - 2023

DROPBOX - NOTAR, TEKSTARK, LYD- OG VIDEOFILER 🎉 https://www.dropbox.com/sh/hl2hnp2lwlldpcn/AACIbkMxEWXWb8ilnYrB_UXVa?dl=0 • Passordet er det same som tidlegare

Comments


bottom of page